Online-video allalaadija privaatsuspoliitika

Viimati värskendatud 11. oktoobril 2021 Täname, et otsustasite olla osa meie kogukonnast aadressil online-videos-downloader.com. Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja teie õigust privaatsusele. Kui teil on küsimusi või muresid selle privaatsusteatise või meie tavade kohta seoses teie isikuandmetega, võtke meiega ühendust aadressil https://online-videos-downloader.com/contact. See privaatsusteatis kirjeldab, kuidas võime teie teavet kasutada, kui:
Külastage meie veebisaiti https://online-videos-downloader.com/
Suhelge meiega muudel seotud viisidel, sh müügi-, turundus- või üritused
selles privaatsusteatises, kui viitame: "Veebisait" viitame igale meie veebisaidile, mis viitab sellele poliitikale või lingib sellele
"Teenused" viitame meie veebisaidile ja muudele seotud teenustele, sealhulgas müügile, turundusele või sündmustele
Selle privaatsusteatise eesmärk on selgitada teile võimalikult selgel viisil, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millised õigused teil sellega seoses on. Kui selles privaatsusteatises on tingimusi, millega te ei nõustu, lõpetage viivitamatult meie teenuste kasutamine.

Lugege see privaatsusteade hoolikalt läbi, sest see aitab teil mõista, mida me kogutava teabega teeme.

SISUKORD 1. MIS TEAVE ME KOGUME?
2. KUIDAS ME TEIE TEAVE KASUTAMISEKS?
3. KAS TEIE TEAVE JAGATAKSE KELLEGEGA?
4. KELLEGA TEIE TEAVE JAGAB?
5. KAS ME KASUTAME KÜPSISEID JA MUUD JÄLGIMISE TEHNOLOOGIAID?
6. KAS TEIE ANDMETE EDASTAKSE RAHVUSVAHELISELT?
7. KUI KAUA ME TEIE ANDMETE SÄILITAME?
8. KUIDAS HOIME TEIE TEABE HOITUD?
9. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?
10. JUHTSEADMED MITTEJÄLGIMISEKS
11. KAS CALIFORNIA RESIDENTIDEL ON KONKREETSED PRIVAATSUSÕIGUSED?
12. KAS ME VÄRSKENDAME SELLE TEATIST?
13. KUIDAS SAATE SELLE TEADE KOHTA MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?
14. KUIDAS SAATE TEILT KOGUTUD ANDMED ÜLEVAATA, VÄRSKENDADA VÕI KUSTUTADA?

1. MIS TEAVE ME KOGUME?

Isikuandmed, mille meile avaldate Lühidalt: kogume teie poolt meile edastatud isikuandmeid.
Kogume isikuandmeid, mille annate meile vabatahtlikult, kui väljendate huvi saada teavet meie või meie toodete ja teenuste kohta, kui osalete veebisaidil toimuvates tegevustes või muul viisil, kui võtate meiega ühendust.
Isikuandmed, mida me kogume, sõltuvad teie suhtluse kontekstist meie ja veebisaidiga, teie tehtud valikutest ning teie kasutatavatest toodetest ja funktsioonidest. Kogutavad isikuandmed võivad sisaldada järgmist:
Kõik isikuandmed, mille meile esitate, peavad olema tõesed, täielikud ja täpsed ning te peate meid teavitama kõigist selliste isikuandmete muudatustest. Teave kogutakse automaatselt Lühidalt: teatud teavet, nagu teie Interneti-protokolli (IP) aadress ja/või brauseri ja seadme omadused, kogutakse automaatselt, kui külastate meie veebisaiti. Kogume automaatselt teatud teavet, kui külastate veebisaiti, kasutate seda või navigeerite sellel. See teave ei paljasta teie konkreetset identiteeti (nt teie nimi või kontaktteave), kuid võib sisaldada teavet seadme ja kasutuse kohta, nagu teie IP-aadress, brauseri ja seadme omadused, operatsioonisüsteem, keele-eelistused, viitavad URL-id, seadme nimi, riik, asukoht , teave selle kohta, kuidas ja millal te meie veebisaiti kasutate, ja muud tehnilist teavet. Seda teavet on eelkõige vaja meie veebisaidi turvalisuse ja toimimise tagamiseks ning meie sisemise analüüsi ja aruandluse jaoks.
Nagu paljud ettevõtted, kogume ka meie teavet küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu.
Kogutav teave hõlmab järgmist:
Logi- ja kasutusandmed. Logi- ja kasutusandmed on teenusega seotud diagnostiline, kasutus- ja toimivusteave, mida meie serverid koguvad automaatselt, kui külastate või kasutate meie veebisaiti, ja mille me salvestame logifailidesse. Sõltuvalt sellest, kuidas te meiega suhtlete, võivad need logiandmed sisaldada teie IP-aadressi, seadme teavet, brauseri tüüpi ja sätteid ning teavet teie tegevuse kohta veebisaidil (nt teie kasutusega seotud kuupäeva/kellaaja templid, vaadatud lehed ja failid, otsingud ja muud teie tehtavad toimingud, näiteks kasutatavad funktsioonid), seadme sündmuste teave (nt süsteemitegevus, tõrketeated (mõnikord nimetatakse neid krahhitekstideks) ja riistvaraseaded). Seadme andmed. Kogume seadmeandmeid, näiteks teavet teie arvuti, telefoni, tahvelarvuti või muu veebisaidile juurdepääsuks kasutatava seadme kohta. Olenevalt kasutatavast seadmest võivad need seadme andmed sisaldada sellist teavet nagu teie IP-aadress (või puhverserver), seadme ja rakenduse identifitseerimisnumbrid, asukoht, brauseri tüüp, riistvaramudel Interneti-teenuse pakkuja ja/või mobiilioperaator, operatsioonisüsteem ja süsteemi konfiguratsioon. teavet. Asukohaandmed. Kogume asukohaandmeid, näiteks teavet teie seadme asukoha kohta, mis võib olla kas täpne või ebatäpne. Kui palju teavet me kogume, sõltub veebisaidile juurdepääsuks kasutatava seadme tüübist ja seadetest. Näiteks võime kasutada GPS-i ja muid tehnoloogiaid geograafilise asukoha andmete kogumiseks, mis annavad meile teada teie praeguse asukoha (teie IP-aadressi alusel). Saate loobuda selle teabe kogumisest, keeldudes teabele juurdepääsust või keelates oma seadmes oma asukohaseade. Pange tähele, et kui otsustate loobuda, ei pruugi teil olla võimalik teenuste teatud aspekte kasutada. Muudest allikatest kogutud teave Lühidalt: võime koguda piiratud andmeid avalikest andmebaasidest, turunduspartneritest ja muudest välistest allikatest. Selleks et suurendada meie võimet pakkuda teile asjakohast turundust, pakkumisi ja teenuseid ning uuendada oma andmeid, võime saada teie kohta teavet muudest allikatest, nagu avalikest andmebaasidest, ühistest turunduspartneritest, sidusprogrammidest, andmepakkujatest ja muud kolmandad isikud. See teave hõlmab postiaadresse, ametinimetusi, e-posti aadresse, telefoninumbreid, kavatsuste andmeid (või kasutaja käitumise andmeid), Interneti-protokolli (IP) aadresse, sotsiaalmeedia profiile, sotsiaalmeedia URL-e ja kohandatud profiile sihitud reklaamide ja sündmuste edendamise eesmärgil. .

2. KUIDAS ME TEIE TEAVE KASUTAMISEKS?

Lühidalt: me töötleme teie teavet eesmärkidel, mis põhinevad õigustatud ärihuvidel, teiega sõlmitud lepingu täitmisel, meie juriidiliste kohustuste täitmisel ja/või teie nõusolekul. Kasutame meie veebisaidi kaudu kogutud isikuandmeid mitmesugustel allpool kirjeldatud ärilistel eesmärkidel. Töötleme teie isikuandmeid nendel eesmärkidel, tuginedes meie õigustatud ärihuvidele, teie nõusolekul teiega lepingu sõlmimiseks või täitmiseks ja/või meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Märgime iga allpool loetletud eesmärgi kõrval konkreetsed töötlemisalused, millele tugineme.
Kasutame kogutavat või saadavat teavet: Teile haldusteabe saatmiseks. Võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile teavet toodete, teenuste ja uute funktsioonide kohta ja/või teavet meie tingimuste ja eeskirjade muudatuste kohta.
Meie teenuste kaitsmiseks. Võime kasutada teie teavet osana oma jõupingutustest oma veebisaidi turvalisena hoidmiseks (näiteks pettuste jälgimiseks ja ennetamiseks).
Meie tingimuste ja poliitikate jõustamiseks ärilistel eesmärkidel, juriidiliste ja regulatiivsete nõuete täitmiseks või seoses meie lepinguga.
Juriidilistele taotlustele vastamiseks ja kahju ärahoidmiseks. Kui saame kohtukutse või muu juriidilise taotluse, peame võib-olla kontrollima oma valduses olevaid andmeid, et otsustada, kuidas vastata.
Täitke ja hallake oma tellimusi. Võime kasutada teie teavet veebisaidi kaudu tehtud tellimuste, maksete, tagastamiste ja vahetuste täitmiseks ja haldamiseks.
Korraldage auhindade loosimist ja võistlusi. Võime kasutada teie teavet auhindade ja võistluste haldamiseks, kui otsustate meie võistlustel osaleda.
Tarnida ja hõlbustada teenuste osutamist kasutajale. Võime kasutada teie teavet teile soovitud teenuse osutamiseks.
Kasutajate päringutele vastamiseks/kasutajatele toe pakkumiseks. Võime kasutada teie teavet teie päringutele vastamiseks ja võimalike probleemide lahendamiseks, mis teil meie teenuste kasutamisel tekkida võivad.
Sulle turundus- ja reklaamteadete saatmiseks. Meie ja/või meie kolmandatest osapooltest turunduspartnerid võime kasutada teie poolt meile saadetud isikuandmeid meie turunduseesmärkidel, kui see on kooskõlas teie turunduseelistustega. Näiteks kui avaldate huvi meie või meie veebisaidi kohta teavet saada, tellite turunduse või võtame muul viisil meiega ühendust, kogume teilt isikuandmeid. Saate meie turundusmeilidest igal ajal loobuda (vt allpool jaotist „MIS ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?”).
Pakkuge teile suunatud reklaami. Võime kasutada teie teavet teie huvidele ja/või asukohale kohandatud isikupärastatud sisu ja reklaamide väljatöötamiseks ja kuvamiseks (ja koostööd tegevate kolmandate osapooltega) ning selle tõhususe mõõtmiseks.

3. KAS TEIE TEAVE JAGATAKSE KELLEGEGA?

Lühidalt: jagame teavet ainult teie nõusolekul, seaduste järgimiseks, teile teenuste osutamiseks, teie õiguste kaitsmiseks või äriliste kohustuste täitmiseks. Võime töödelda või jagada teie enda valduses olevaid andmeid järgmisel õiguslikul alusel:
Täpsemalt võib meil olla vaja teie andmeid töödelda või teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades:
Äritegevuse ülekanded. Võime jagada või edastada teie teavet seoses ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või kogu või osa äritegevuse omandamisega teisele ettevõttele või nende üle läbirääkimiste ajal.
Müüjad, konsultandid ja muud kolmandast osapoolest teenusepakkujad. Võime jagada teie andmeid kolmandatest osapooltest tarnijate, teenusepakkujate, töövõtjate või agentidega, kes osutavad teenuseid meile või meie nimel ja nõuavad selle töö tegemiseks juurdepääsu sellisele teabele. Näited: maksete töötlemine, andmete analüüs, e-posti kohaletoimetamine, hostimisteenused, klienditeenindus ja turundustegevus. Võime lubada valitud kolmandatel isikutel kasutada veebisaidil jälgimistehnoloogiat, mis võimaldab neil koguda meie nimel andmeid selle kohta, kuidas te aja jooksul meie veebisaidiga suhtlete. Seda teavet võidakse muuhulgas kasutada andmete analüüsimiseks ja jälgimiseks, teatud sisu, lehtede või funktsioonide populaarsuse määramiseks ja võrgutegevuse paremaks mõistmiseks. Kui selles teates pole kirjeldatud, ei jaga, müü me rentida või vahetada teie teavet kolmandate isikutega nende reklaamimise eesmärgil. Meil on oma andmetöötlejatega sõlmitud lepingud, mille eesmärk on aidata kaitsta teie isikuandmeid. See tähendab, et nad ei saa teie isikuandmetega midagi peale hakata, välja arvatud juhul, kui oleme andnud neile seda teha. Samuti ei jaga nad teie isikuandmeid ühegi organisatsiooniga peale meie. Samuti kohustuvad nad kaitsma andmeid, mida nad meie nimel hoiavad, ja säilitama neid meie määratud aja jooksul.
Kolmandast osapoolest reklaamijad. Kui külastate või kasutate veebisaiti, võime reklaamide esitamiseks kasutada kolmandatest osapooltest reklaamiettevõtteid. Need ettevõtted võivad kasutada teavet teie külastuste kohta meie veebisaiti(de) ja muid veebisaite, mis sisalduvad veebiküpsistes ja muudes jälgimistehnoloogiates, et pakkuda teile huvipakkuvate kaupade ja teenuste kohta reklaame.

4. KELLEGA TEIE TEAVE JAGAB?

Lühidalt: jagame teavet ainult järgmiste kolmandate osapooltega. Jagame ja avaldame teie teavet ainult järgmiste kolmandate osapooltega. Kui oleme teie andmeid töötlenud teie nõusoleku alusel ja soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud allolevas jaotises pealkirjaga „KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE TEADE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?“.
Reklaam, otseturundus ja müügivihjete genereerimine
Google AdSense
Sisu optimeerimine
Google'i saidiotsing ja Google'i fondid
Sotsiaalmeedia jagamine ja reklaam
Lisa ükskõik millisele
Veebi- ja mobiilianalüüs
Google Analytics

5. KAS ME KASUTAME KÜPSISEID JA MUUD JÄLGIMISE TEHNOLOOGIAID?

Lühidalt: võime teie teabe kogumiseks ja salvestamiseks kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid. Võime teabele juurdepääsuks või teabe salvestamiseks kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid (nagu veebimajakad ja pikslid). Täpsem teave selle kohta, kuidas me selliseid tehnoloogiaid kasutame ja kuidas saate teatud küpsistest keelduda, on esitatud meie küpsiste teatises.

6. KAS TEIE ANDMETE EDASTAKSE RAHVUSVAHELISELT?

Lühidalt: võime edastada, salvestada ja töödelda teie teavet mujal kui teie riigis. Meie serverid asuvad Ameerika Ühendriikides ja Iirimaal. Kui avate meie veebisaiti väljastpoolt Ameerika Ühendriike ja Iirimaad, pidage meeles, et teie teavet võime edastada, säilitada ja töödelda meie poolt meie rajatistes ja kolmandate isikute poolt, kellega võime teie isikuandmeid jagada (vt. „KAS TEIE TEAVE JAGATAKSE KELLEGI?“ ülal), Ameerika Ühendriikides, Iirimaal ja teistes riikides. Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) või Ühendkuningriigi (Ühendkuningriigi) elanik, ei pruugi nendes riikides kehtida andmekaitseseadused või muud sarnased seadused kui teie riigis. Siiski võtame kõik vajalikud meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsusteatisele ja kehtivale seadusele. Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused: Oleme rakendanud meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, sealhulgas kasutades Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi isikuandmete edastamiseks meie grupi ettevõtete vahel ning meie ja meie kolmandatest isikutest teenusepakkujate vahel. Need klauslid nõuavad, et kõik adressaadid kaitseksid kogu EMP-st või Ühendkuningriigist pärit isikuandmeid, mida nad töötlevad, kooskõlas Euroopa andmekaitseseaduste ja -määrustega. Meie andmetöötluslepingud, mis sisaldavad tüüplepingu tingimusi, on saadaval nõudmisel / need on saadaval siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et. Oleme rakendanud sarnaseid asjakohaseid kaitsemeetmeid oma kolmandatest osapooltest teenusepakkujate ja partneritega ning soovi korral saame esitada täiendavaid üksikasju. Ettevõtte siduvad reeglid: Nende hulka kuuluvad siduvad ettevõttereeglid (BCR-id), mille on kehtestanud ja rakendanud __________. EMP ja Ühendkuningriigi andmekaitseasutused on tunnustanud meie BCR-e kui piisaval tasemel kaitset isikuandmetele, mida me rahvusvaheliselt töötleme. Meie BCR-ide koopia leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=et.

7. KUI KAUA ME TEIE ANDMETE SÄILITAME?

Lühidalt: säilitame teie teavet nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, kui seadus ei nõua teisiti. Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates sätestatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega (nt maksu-, raamatupidamis- või muud juriidilised nõuded) on nõutud või lubatud pikem säilitusperiood. Selle teatise ükski eesmärk ei nõua meilt teie isikuandmete säilitamist kauem kui __________. Kui meil pole jätkuvat seaduslikku ärilist vajadust teie isikuandmete töötlemiseks, siis me kas kustutame või muudame need andmed anonüümseks või kui see ei ole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed on salvestatud varuarhiivi), siis me turvaliselt salvestada oma isikuandmeid ja isoleerida need igasugusest edasisest töötlemisest kuni kustutamise võimaluseni.

8. KUIDAS HOIME TEIE TEABE HOITUD?

Lühidalt: meie eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid organisatsiooniliste ja tehniliste turvameetmete süsteemi kaudu. Oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta meie töödeldavate isikuandmete turvalisust. Vaatamata meie kaitsemeetmetele ja jõupingutustele teie teabe kaitsmiseks ei saa aga garanteerida, et ükski elektrooniline Interneti- või teabesalvestustehnoloogia on 100% turvaline, seega ei saa me lubada ega garanteerida, et häkkerid, küberkurjategijad või muud volitamata kolmandad osapooled ei ole kaitstud. ei suuda meie turvalisust kahjustada ning teie teavet valesti koguda, sellele juurde pääseda, varastada või muuta. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, on isikuandmete edastamine meie veebisaidile ja veebisaidilt teie enda riisikol. Peaksite veebisaidile ligi pääsema ainult turvalises keskkonnas.

9. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?

Lühidalt: mõnes piirkonnas, näiteks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Ühendkuningriigis (Ühendkuningriik), on teil õigused, mis võimaldavad teil oma isikuandmetele paremat juurdepääsu ja nende üle kontrolli. Saate oma konto igal ajal üle vaadata, muuta või lõpetada. Mõnes piirkonnas (nt EMPs ja Ühendkuningriigis) on teil kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel teatud õigused. Need võivad hõlmata õigust (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada nendest koopia, (ii) nõuda andmete parandamist või kustutamist; (iii) piirata teie isikuandmete töötlemist; ja iv) vajaduse korral andmete teisaldatavusele. Teatud asjaoludel võib teil olla ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Sellise taotluse esitamiseks kasutage allpool toodud kontaktandmeid. Me kaalume ja tegutseme iga taotluse alusel vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele. Kui tugineme teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et see ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist ega ka teie isikuandmete töötlemist, mis toimub muul seaduslikul töötlemisel kui nõusolek. Kui olete EMP või Ühendkuningriigi elanik ja arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult, on teil ka õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitsejärelevalveasutusele. Nende kontaktandmed leiate siit: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Kui elate Šveitsis, leiate andmekaitseasutuste kontaktandmed siit: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad: enamik veebibrausereid on seatud vaikimisi küpsiseid aktsepteerima. Soovi korral saate tavaliselt määrata oma brauseri küpsiseid eemaldama ja küpsiseid tagasi lükkama. Kui otsustate küpsised eemaldada või küpsistest keelduda, võib see mõjutada meie veebisaidi teatud funktsioone või teenuseid. Meie veebisaidil reklaamijate huvipõhisest reklaamist loobumiseks külastage aadressi http://www.aboutads.info/choices/.

10. JUHTSEADMED MITTEJÄLGIMISEKS

Enamik veebibrausereid ning mõned mobiilioperatsioonisüsteemid ja mobiilirakendused sisaldavad funktsiooni Do-Not-Track (DNT) või seadistust, mille saate aktiveerida, et anda märku oma privaatsusest, et teie veebisirvimistegevuste kohta andmeid ei jälgitaks ja kogutaks. Praeguses etapis pole ühtset DNT-signaalide tuvastamise ja rakendamise tehnoloogiastandardit lõplikult välja töötatud. Seetõttu ei reageeri me praegu DNT brauseri signaalidele ega muudele mehhanismidele, mis edastavad automaatselt teie valiku mitte olla võrgus jälgitavad. Kui võetakse vastu veebijälgimise standard, mida peame tulevikus järgima, teavitame teid sellest tavast käesoleva privaatsusteatise muudetud versioonis.

11. KAS CALIFORNIA RESIDENTIDEL ON KONKREETSED PRIVAATSUSÕIGUSED?

Lühidalt: Jah, kui olete California elanik, on teile antud konkreetsed õigused juurdepääsuks teie isikuandmetele. California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, tuntud ka kui "Shine The Light" seadus, lubab meie California elanikest kasutajatel kord aastas ja tasuta saada teavet isikuandmete kategooriate kohta (kui see on olemas). avaldasime otseturunduse eesmärgil kolmandatele osapooltele ning kõigi kolmandate isikute nimed ja aadressid, kellega vahetult eelneval kalendriaastal isikuandmeid jagasime. Kui olete California elanik ja soovite sellise taotluse esitada, esitage meile oma taotlus kirjalikult, kasutades allpool toodud kontaktandmeid. Kui olete alla 18-aastane, elate Californias ja teil on veebisaidil registreeritud konto, on teil õigus taotleda veebisaidile avalikult postitatud soovimatute andmete eemaldamist. Selliste andmete eemaldamise taotlemiseks võtke meiega ühendust kasutades allpool toodud kontaktteavet ning lisage oma kontoga seotud e-posti aadress ja väljavõte, et elate Californias. Jälgime, et andmeid Veebilehel avalikult ei kuvataks, kuid pidage meeles, et andmeid ei pruugita kõigist meie süsteemidest täielikult või terviklikult eemaldada (nt varukoopiad jne).

CCPA privaatsusteatis

California määruste koodeks määratleb "elaniku" kui:
(1) iga isik, kes viibib California osariigis muul kui ajutisel või ajutisel eesmärgil ja
(2) iga isik, kelle alaline elukoht on California osariigis ja kes viibib ajutiselt või ajutiselt väljaspool California osariiki
Kõik teised isikud on määratletud kui "mitteresidendid".
Kui see „elaniku” määratlus kehtib teie kohta, peame järgima teatud õigusi ja kohustusi seoses teie isikuandmetega.

Milliseid isikuandmete kategooriaid me kogume?

Oleme viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul kogunud järgmisi isikuandmete kategooriaid: Kogutud kategooria näited
A. Identifikaatorid
Kontaktandmed, nagu pärisnimi, varjunimi, postiaadress, telefoni- või mobiilikontakti number, kordumatu isikuidentifikaator, võrguidentifikaator, Interneti-protokolli aadress, e-posti aadress ja konto nimi JAH B. California kliendiregistri põhikirjas loetletud isikuandmete kategooriad
Nimi, kontaktandmed, haridus, töökoht, tööajalugu ja finantsteave JAH C. California või föderaalseaduse alusel kaitstud klassifikatsiooni tunnused
Sugu ja sünniaeg JAH D. Kaubanduslik teave
Tehinguteave, ostuajalugu, finantsandmed ja makseteave EI E. Biomeetriline teave
Sõrmejäljed ja häälejäljed EI F. Internet või muu sarnane võrgutegevus
Sirvimisajalugu, otsinguajalugu, veebikäitumine, huviandmed ning suhtlus meie ja teiste veebisaitide, rakenduste, süsteemide ja reklaamidega JAH G. Geolokatsiooni andmed
Seadme asukoht JAH H. Heli-, elektrooniline, visuaalne, soojus-, haistmis- või muu sarnane teave
Meie äritegevusega seoses loodud pildid ja heli-, video- või kõnesalvestised EI I. Tööalane või tööalane teave
Ettevõtte kontaktandmed, et pakkuda teile meie teenuseid äritasandil, ametinimetus, samuti tööajalugu ja kutsekvalifikatsioon, kui kandideerite meile tööle EI J. Teave haridusest
Õpilaskirjed ja kataloogiteave EI K. Muudest isikuandmetest tehtud järeldused
Eelpool loetletud mis tahes kogutud isikuandmete põhjal tehtud järeldused, et luua profiil või kokkuvõte näiteks üksikisiku eelistuste ja omaduste kohta JAH Võime koguda ka muid isikuandmeid väljaspool neid kategooriaid juhtudel, kui suhtlete meiega isiklikult, veebis või telefoni või posti teel järgmistel juhtudel:
Abi saamine meie klienditoe kanalite kaudu;
Kliendiküsitlustes või -võistlustel osalemine; ja
Meie teenuste osutamise hõlbustamine ja teie päringutele vastamine. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja jagame? __________ kogub ja jagab teie isikuandmeid:
Sihtküpsised/Turundusküpsised
Lisateavet meie andmete kogumise ja jagamise tavade kohta leiate sellest privaatsusteatisest.
Saate loobuda oma isikuandmete müügist, keelates küpsise eelistuste seadetes küpsised ja klõpsates meie kodulehel lingil Ära müü minu isikuandmeid. Võite meiega ühendust võtta, külastades aadressi https://online-videos-downloader.com/contact või viidates selle dokumendi allosas olevatele kontaktandmetele. Kui kasutate oma loobumisõiguse kasutamiseks volitatud esindajat, võime taotluse tagasi lükata, kui volitatud esindaja ei esita tõendeid selle kohta, et tal on kehtiv volitus teie nimel tegutseda. Kas teie teavet jagatakse kellegi teisega? Võime avaldada teie isikuandmeid meie teenusepakkujatega vastavalt meie ja iga teenusepakkuja vahelisele kirjalikule lepingule. Iga teenusepakkuja on kasumit taotlev üksus, mis töötleb teavet meie nimel. Võime kasutada teie isikuandmeid oma ärilistel eesmärkidel, näiteks tehnoloogilise arenduse ja tutvustamise eesmärgil siseuuringute läbiviimiseks. Seda ei peeta teie isikuandmete "müümiseks". __________ on viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul avaldanud kolmandatele isikutele ärilistel või ärilistel eesmärkidel järgmisi isikuandmeid: Kategooria B. Isikuandmed, nagu on määratletud California kliendiandmete seaduses, nagu teie nimi, kontaktteave, haridus, töökoht, tööajalugu ja finantsteave.
Kategooria K. Ülalloetletud isikuandmete põhjal tehtud järeldused, et luua profiil või kokkuvõte näiteks üksikisiku eelistuste ja omaduste kohta.
Kolmandate osapoolte kategooriad, kellele me isikuandmeid ärilistel või ärilistel eesmärkidel avaldasime, leiate jaotisest “KELLEGA TEIE TEAVE JAGATAKSE?“. __________ on eelneva kaheteistkümne (12) kuu jooksul müünud ​​kolmandatele isikutele järgmisi isikuandmeid:
Kategooria B. Isikuandmed, nagu on määratletud California kliendiandmete seaduses, nagu teie nimi, kontaktteave, haridus, töökoht, tööajalugu ja finantsteave.
Kolmandate isikute kategooriad, kellele me isikuandmeid müüme, on järgmised: Teie õigused seoses teie isikuandmetega Õigus nõuda andmete kustutamist – Kustutamise taotlus Võite taotleda oma isikuandmete kustutamist. Kui palute meil oma isikuandmed kustutada, austame teie taotlust ja kustutame teie isikuandmed, välja arvatud teatud seaduses sätestatud erandid, näiteks (kuid mitte ainult) teise tarbija sõnavabaduse õiguse kasutamine. , meie vastavusnõuded, mis tulenevad juriidilisest kohustusest või mis tahes töötlemisest, mis võib olla vajalik ebaseadusliku tegevuse eest kaitsmiseks.

Õigus olla informeeritud – soovi teada

Olenevalt asjaoludest on teil õigus teada:
kas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid;
isikuandmete kategooriad, mida me kogume;
eesmärgid, milleks kogutud isikuandmeid kasutatakse;
kas me müüme teie isikuandmeid kolmandatele isikutele;
isikuandmete kategooriad, mida me ärilistel eesmärkidel müüsime või avaldasime;
kolmandate isikute kategooriad, kellele isikuandmeid ärilistel eesmärkidel müüdi või avaldati; ja
isikuandmete kogumise või müümise äriline või äriline eesmärk.
Vastavalt kohaldatavatele seadustele ei ole me kohustatud esitama ega kustutama tarbijateavet, mille identifitseerimine on tarbija päringule vastanud, ega tarbija taotluse kontrollimiseks uuesti tuvastama individuaalseid andmeid. Õigus mittediskrimineerimisele tarbija privaatsusõiguste teostamisel Me ei diskrimineeri teid, kui kasutate oma privaatsusõigusi.

Kinnitusprotsess

Pärast teie taotluse saamist peame teie isikut kinnitama, et teha kindlaks, et olete sama isik, kelle kohta meie süsteemis teave on. Nende kinnitamispüüdluste jaoks peame paluma teil esitada teavet, et saaksime seda võrrelda teabega, mille olete meile varem esitanud. Näiteks olenevalt teie esitatud päringu tüübist võime paluda teil esitada teatud teavet, et saaksime teie esitatud teabe ühildada meil juba olemasoleva teabega, või võtame teiega ühendust sidemeetodi (nt telefon) kaudu. või e-kiri), mille olete meile varem edastanud. Võime kasutada ka muid kontrollimeetodeid, kui asjaolud seda nõuavad. Kasutame teie taotluses esitatud isikuandmeid ainult teie identiteedi või taotluse esitamise volituste kinnitamiseks. Võimaluse piires väldime teilt täiendava teabe küsimist kontrollimise eesmärgil. Kui me aga ei saa teie isikut meie poolt juba hallatava teabe põhjal kinnitada, võime nõuda, et te esitaksite oma identiteedi kontrollimiseks ning turvalisuse või pettuste ennetamise eesmärgil lisateavet. Kustutame sellise täiendavalt esitatud teabe niipea, kui oleme teie kinnitamise lõpetanud.

Muud privaatsusõigused

võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele
võite nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või ei ole enam asjakohased, või taotleda andmete töötlemise piiramist
saate määrata volitatud esindaja, kes esitab teie nimel CCPA alusel taotluse. Võime keelduda taotluse esitamisest volitatud esindajalt, kes ei esita tõendeid selle kohta, et tal on CCPA kohaselt kehtiv volitus teie nimel tegutseda.
Nende õiguste kasutamiseks võite meiega ühendust võtta, külastades aadressi https://online-videos-downloader.com/contact või viidates selle dokumendi allosas olevatele kontaktandmetele. Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas me teie andmeid käsitleme, soovime teilt kuulda.

12. KAS ME VÄRSKENDAME SELLE TEATIST?

Lühidalt: Jah, me värskendame seda teadet vastavalt vajadusele, et järgida asjakohaseid seadusi. Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt värskendada. Värskendatud versioonile kuvatakse värskendatud kuupäev „Muudetud” ja värskendatud versioon jõustub kohe, kui see on kättesaadav. Kui teeme selles privaatsusteatises olulisi muudatusi, võime teid sellest teavitada, postitades selliste muudatuste kohta teate või saates teile otse teate. Soovitame teil see privaatsusteatis sageli üle vaadata, et saada teavet selle kohta, kuidas me teie teavet kaitseme.

13. KUIDAS SAATE SELLE TEADE KOHTA MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on selle teate kohta küsimusi või kommentaare, võite saata meile e-kirja aadressil google kontaktivorm

14. KUIDAS SAATE TEILT KOGUTUD ANDMED ÜLEVAATA, VÄRSKENDADA VÕI KUSTUTADA?

Teie riigis kehtivate seaduste alusel võib teil olla õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teilt kogume, seda teavet muuta või teatud juhtudel kustutada. Isikuandmete ülevaatamise, värskendamise või kustutamise taotlemiseks esitage taotlus meie veebisaidil kontaktivorm .